Voel je veilig bij de Deventer Jeugd Musical

Vertrouwens Contact Persoon binnen de Deventer Jeugdmusical

De rol van Vertrouwens Contact Persoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen de DJM een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp of ondersteuning te krijgen in het geval van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast adviseren en stimuleren ze het bestuur om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht.

Wie kan contact opnemen met de VCP?

Spelers/kinderen/talenten, hun ouders/verzorgers/familieleden, vrijwilligers, bestuursleden, kunnen te allen tijde contact opnemen bij vermoeden van grensoverschrijdend gedrag of een incident. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Wat is een VCP?
Een vertrouwenscontactpersoon helpt je met vragen en het doen van een melding rondom grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, discriminatie, agressie en seksuele intimidatie.

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Je kunt terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Daarbij: erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en herhaling kan zo voorkomen worden.

De VCP is er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen verenigingsleden, bestuur, vrijwilligers en begeleiders plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Wanneer je twijfelt kun je met de vertrouwenscontactpersoon bespreken of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

Hoe vertrouwelijk is een VCP?
Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming van betrokken melder gebeuren! De gesprekken (meestal 1 à 2) die er tussen de melder en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld zonder dat de melder daar:
a. toestemming voor heeft gegeven
b. van op de hoogte is

Is een melding Anoniem?
Er wordt altijd een verslagje gemaakt wat in overleg met de melder aan het bestuur wordt verstuurd. De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij een melding rapporteert de VCP dit dus uiteindelijk altijd aan het bestuur. De melder wordt hierin altijd anoniem beschreven tenzij de melder aangeeft dat zijn/haar naam wél genoemd mag worden! In het verslagje wordt de aard van de melding benoemd en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Wanneer kun je terecht bij de VCP van de DJM?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de DJM wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een medelid, vrijwilliger of begeleider ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met een ander medelid, vrijwilliger of begeleider wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als lid, vrijwilliger of begeleider verstandig is.
 • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

Wat gebeurt er nadat je contact hebt opgenomen?

 • Wanneer je contact hebt opgenomen met de VCP wordt er meestal een afspraak gemaakt, op een voor de melder, veilige en rustige openbare locatie.
 • Er wordt tijdens het 1e contact en de vervolgafspraak naar je verhaal geluisterd.
 • Er wordt samen gekeken naar welke oplossingen of mogelijkheden er eventueel voor jou zijn. Er wordt uitgelegd wat er indien wenselijk verder gebeurt met je melding.
 • Jij houdt de regie over de wel óf niet te nemen actie van je melding!
 • De VCP maakt een verslagje wat jij eerst leest voordat dit anoniem (of als je dat wel wilt, met naam) en vertrouwelijk naar het bestuur gaat.

Opleiding van de VCP.
DJM biedt een opleiding aan voor VCP-ers. De opleiding is bedoeld voor vrijwilligers met interesse voor de functie van vertrouwenscontactpersoon. Deelnemers aan de training hebben een leeftijd van minimaal 25 jaar en hbo-denkniveau. Deelnemers vervullen zelf geen bestuursfunctie. De cursus duurt twee dagdelen.

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht -of een vermoeden van een grensoverschrijdende of onveilige situatie. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al is het een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend.

Wie zijn de VCP’s bij Deventer Jeugdmusical:

Mevr. Cilia van Enck

Dhr. Jore Bron

veiligheidscontactpersoon@deventerjeugmusical.nl